Avveckla aktiebolag

Att driva ett företag är inte ett litet ansvar, och omständigheterna kan konspirera emot en till sådan grad att det enda man kan göra är att avveckla sitt bolag. Naturligtvis kan detta även vara ett medvetet val man själv tar, men hur det är kommer till skott är det viktigt att veta detaljerna i förväg.

Det finns ett antal olika sätt att avveckla ett aktiebolag, två av de vanligaste sätten är att sälja samtliga aktier till en annan part, eller att utföra en likvidation.

Försäljning av aktier

Har företaget uppfyllt sina skyldigheter men ändå gått med förlust kanske man tror att det inte går att sälja, men så är faktiskt inte fallet. Är dock aktiekapitalet förbrukat måste köparen vara beredd på att gå in med nytt kapital, annars kan företaget bli skyldigt att gå i likvidation istället.

Man kan reglera huruvida köparen behåller rätten att använda företagets namn eller måste ändra det hos Bolagsverket. När köparen betalar aktierna överlämnas aktiebreven till denne med påtecknad överlåtelse tillsammans med avräkningsnota.

Köparen styrker sedan att denne har köpt aktierna för att bli antecknad som den nya ägaren till aktierna i aktieboken som bolaget själv för. Om förändringar som att bolagets styrelse eller revisor ändras, måste en omedelbar bolagsstämma hållas.

Efter försäljningen måste varje part deklarera förändringarna i förmögenhetsförhållandena samt försäljningen i sig. Var noga med att kontrollera med Skatteverket om de aktuella skattereglerna.

Likvidation

I en likvidation löses aktiebolaget upp efter att skulderna har betalats och de kvarvarande kapitalet fördelats mellan aktieägarna.

Innan likvidationen utförs utser Bolagsverket eller tingsrätten en eller flera likvidatorer, mer information om likvidatorer går att hitta på avvecklaaktiebolag.se. Likvidatorerna ersätter styrelsen och VD:n.

Kostnaden för likvidationen betalas av aktiebolaget, slutsumman kan bero på aktiebolagets storlek men även omfattningen på likvidationen.

Aktiebolaget avregistreras slutligen hos Bolagsverken när likvidatorn har lagt fram en slutredovisning på bolagsstämman.