Så rekryterar du nya chefer

När det kommer till att välja rätt person som ska styra verksamheten så finns det ingen tid för kompromisser. Troligtvis har du vid något tillfälle stött på dåligt ledarskap som lett till att medarbetare vantrivs och att produktiviteten därmed försämras. Ett bra ledarskap däremot kan få motsatt effekt och kan få alla att känna sig delaktiga och uppskattade vilket ofta leder till en högre produktivitet.

Skapa en tydlig profil

Att få in rätt personer på ledande befattningar är ett av företagets mest strategiska beslut, ett beslut som många gånger är helt avgörande för framtida resultat och rykte. Att anställa fel person blir i slutändan en mycket dyr affär som kostar tid och pengar och i många fall även personligt lidande. Samtidigt är det inte alltid helt lätt att veta vem av kandidaterna som är bäst lämpad för uppgiften.
För bästa resultat krävs ett grundligt förarbete, en tydligt definierad kravprofil gör det senare urvalet lättare och mer effektivt. En kravprofil bör ge svar på exakt vilka egenskaper kandidaten måste besitta för att fungera i sin position, även egenskaper som personen absolut inte bör ha ska framgå.

När kravprofilen är genomarbetat och klar är det dags att börja matcha den mot lämpliga kandidater. Rekryteringsfirmor har ett stort kontaktnät med tusentals namn på potentiella matchningar. Headagent är en av de mer erfarna alternativen på marknaden och har på deras site bra med information om hur de arbetar. Den första sållningen sker sedan elektroniskt i databaser, hårda parametrar som tidigare chefspositioner och branschvana och utbildning styr nästa selekteringsprocess.

Först därefter blir själva ansökningsbreven intressanta. Om man som rekryterare ska använda sig av tester eller inte råder det delade meningar om. Tester kan vara ett bra verktyg men det gäller att de verkligen är relevanta för vad rollen innebär. Läs mer om att rekryterar nyckelpersoner i denna artikeln från Affärsvärlden.

När det väl är dags för intervju är det viktigt att få ut så mycket som möjligt. Det är viktigt att försöka få intervjun till ett trevligt samtal istället för en förhörssituation, om kandidaten känner sig bekväm är det större chans att den riktiga personligheten också kommer fram. Om du bjuder på dig själv så är det också sannolikt att ditt intervjuobjekt följer i samma spår.