Skapa ett avancerat affärssystem

Börjar företaget att bli så pass stort att det är dags att skapa en IT strategi som fungerar nu och längre fram. Det kan vara så att man som företagare börja i liten skala och när väl företaget börjar växa så hinner man inte riktigt med i utvecklingen.

Det som fungerade i början gör det inte på grund av att de system man använt sig av kanske är för små och inte klarar av att hantera den data som behandlas idag. Ett bra tips är att kontakta Navet som är specialister inom tre olika områden, Corporate Finans, Affärsutveckling och Affärssystem. Genom att få hjälp med sin IT strategi så kan det lösa en hel del för företaget. Att ta in konsulter som är experter inom området gör att det hela blir så mycket bättre och går mycket smidigare än om man själv ska lösa situationen.

Som ett första steg i utvecklingen av ett nytt affärssystem så görs det en förstudie för att komma fram till vilket som är ert företags behov, detta analyseras systemet så att det fungerar som ni vill att det ska fungerar. Det kan finnas delar i ert system som man måste ta i beaktning när det nya skapas, Som företag så får ni utbildning och kunskap om det system som implementeras i er business. Konsulterna som tas in finns som stöd och hjälp både innan och efter systemet körts igång.