Sälj era produkter på ett lagligt sätt med CE-märkning

Har du skapat en ny produkt som du vill sälja på den svenska och europeiska marknaden? Då kanske den behöver en CE-märkning. Med CE-märke intygar du som tillverkare att din vara tillgodoser EU:s lagar om miljöskydd, hälsa samt säkerhet. Det är inte alla produkter som behöver vara märkta med CE. Men, vissa produkter ska ha CE-märkning. Till exempel, leksaker, mätinstrument, medicinska redskap samt tryckkärl måste motsvara EU:s lagar.

Så får du ett CE-märke

Ta först reda på om produkten behöver CE-märkning, besök till exempel Europeiska kommissionens hemsida. Där finner ni alla produktkategorier som ska märkas. Du måste inte ansöka om CE-märke. Däremot är du som tillverkare ansvarig för att se till att produkten uppfyller alla kraven. Sedan behöver ni även;

  • Undersöka om du behöver anlita någon som kan kontrollera din produkt, alternativt om du kan göra det själv.
  • Sätta ihop den tekniska dokumentationen som redogör att din produkt tillgodoser de tekniska villkoren.
  • Formulera samt underteckna en EU-försäkran.

CE-märkningen får vara minst 5 millimeter. Den måste vara oförstörbar, lättläst samt synlig. Får märkningen inte plats på produkten? Då kan du sätta märkningen i dokumentationen, alternativt förpackningen.

Ta hjälp av experter som vägleder dig, då kan du vara säker på att din produkt når upp till alla kraven för en CE-märkning.