De bästa löneförmånerna

Vill du göra dina anställda glada? Då bör du förse dem med lämpliga löneförmåner. Det är viktigt att personalen är motiverad. Stämningen blir bättre och produktiviteten ökar när motivationen är på topp. En företagsledning kan göra mycket för att förbättra stämning och motivation. Det finns många olika löneförmåner man kan välja mellan.

Fysisk aktivitet på arbetstid, företagshälsovård, sjukförsäkring, tjänstebilar och mobiltelefoner är några exempel på löneförmåner som företag satsar på, men utbildning är favoriten. Utbildning och kompetensutveckling anses vara den viktigaste löneförmånen för 31 procent av de anställda visade en undersökning som gjordes av bemanningsföretaget Xtra.

Att utbilda personalen gynnar inte bara de anställda själva utan också företaget. Genom att ha en välutbildad personal kan du vara säker på att ge bästa tänkbara service. En vidareutbildning i upphandling kan vara ett exempel. Här får man lära sig allt man behöver veta om LOU, Lagen om offentlig upphandling. Man får veta hur man kan hantera LOU och vända dåliga upphandlingsförutsättningar till sin fördel.

En bra utbildning för personalen innebär förbättrade resultat, inte bara för företaget utan även för de anställda. Anställda som känner att deras kompetenser tas tillvara och utvecklas kommer mest troligt att stanna kvar hos företaget längre. De kompetenser som utvecklas i ett område kan också omsättas i praktiken i ett annat. När de anställda får lära sig hur de genomför lyckade säljmöten inför en upphandling, lär de sig också hur de säljer in sig själva i andra sammanhang. Det leder till ökat självförtroende och därmed ökad trivsel.

Ett företag med bra löneförmåner kan ha lättare att rekrytera personal, har företaget gott rykte inom personalhantering och förmåner gör att man gärna söker sig till sådana företag. Företaget får det lättare att hitta motiverad personal som vill jobba hos företaget och personalen kan stanna längre med den motivationen. Att man trivs på jobbet är en stor fördel och en av anledningarna till att man gör ett gott jobb. Det är inte lätt att rekrytera personal och företagen gör ett fantastiskt jobb när det kommer till rekrytering.