Förhindra flaskhalsar i produktionen

Är man ett produktionsföretag så vet man vikten  av att förhindra flaskhalsar i produktionen. Det kan vara svårt att se hela produktionslinjen och var problemen ligger och vad man bör åtgärda för att lösa problemet.

Det finns hjälp att få vid dessa problem och genom att använda sig av skräddarsydda program så kan man hitta problem i en produktionslinje som annars skulle vara svår att upptäcka. Det kan vara stopptid i en produktion som kostar mest pengar och genom att skaffa ett system för stopptidsuppföljning gör att man lär sig hur maskinen fungerar och kan med hjälp av systemet se vilka flaskhalsar som finns och med underlag från detta kunna jobba vidare för att förbättra och minska stopptiden.

Att effektivt använda maskiner i en produktion är viktigt för producerande företag och ett känt begrepp inom dessa industrier är OEE, (Overall Equipment Effectiveness) som översätts till svenska till UTE, (Utrustningens Totala Effektivitet). En uträkning av UTE ger oss TAK som är förkortningar för Tillgänglighet, Anläggningsutbyte och Kvalitetsutbyte.

Det är viktigt att den driftstid som är tillgänglig vid en produktion verkligen används det den är tänkt för och att inte produktionen står stilla. Med anläggningsutbyte innebär den uteblivna produktionen på grund av att produktionslinjen inte kunnat utnyttjats maximalt och kvalitetsutbyte är den del i produktionen som inte kunnat användas och därmed måste kastas eller produceras om på nytt.