För dig som är ny i en bostadsrättsförening

Vi föds och vi växer upp till vuxna människor, livet är föränderligt och en dag så kommer du att flytta hemifrån. Första lägenheten kanske blir en studentlya bland många andra studenter och plugget tar upp all din tid. Efter studier så får du förhoppningsvis arbete och du köper din första lägenhet.

Den här texten är en informativ artikel för dig som är ny i en bostadsrättsförening. Som innehavare av en lägenhet i en bostadsrätt så är du också medlem i den förening som äger de fastigheter som bland annat din lägenhet finns i. Du är en av de alla som står som ägare av lägenheter som tillsammans bildar den bostadsrättsförening som tillsammans förvaltar fastigheterna.

Det finns en hel del som kan vara bra att veta när man skaffar sig sin första bostadsrätt. Hur en bostadsrättsförening fungerar och vad som krävs för att allt ska fungera så smidigt som möjligt. Det är inte alls konstigt att man har en hel del att tänka på som ny medlem. Vill man engagera sig så kan man ställa sig till förfogande som medlem i styrelsen för föreningen.

Du själv ansvarar för den lägenhet du bor i och bestämmer hur du vill renovera och hur det ska se ut, bostadsrättsföreningen kan ha synpunkter på vissa saker som med ballonger och fönster bland annat. Det yttre så är det föreningen som ansvarar och styrelsen som är vald i föreningen. Du kan påverka som medlem så var närvarande på de årsstämmor som föreningen har och gör din röst hörd.