Säkra upp på företaget

På ett företag så vill man att det ska vara så säkert som möjligt för de som arbetar där men också för de som kommer på besök. Att säkra upp på företaget innebär inte att man ska bygga ett fort utan att beräkna vilka risker det finns och säkerställa att ingen kommer att skada sig.

Det kan vara att man har trappor och räcken som gör att det finns risker med dessa. Att säkra upp med nät ut efter trappans räcke eller på avsatser gör att man minskar riskerna för de som vistas i trapp och på avsatser. Fallskador kan vara otäcka och om man på bästa sätt sätter in skyddsbarriärer med hjälp av nät så minimerar man risken för olyckor. Samtidigt så vill man inte gör för stor inverkan på den befintliga inredningen utan på ett snyggt sätt integrera skyddsnätet på befintligt räcke och stolpar.

Det är även bra om man säkrar upp för intrång utifrån av objudna gäster. Med ett bra larm och övervakningssystem så kan man förhindra inbrottstjuven att ta sig in. 100% säker kan man aldrig vara men med ett installerat övervakningslarm så kan man skrämma de flesta som försöker att ta sig i i företagets lokaler. Det gäller att förhindra så mycket som möjligt. Därför så är det viktigt att säkra upp även fönster och andra dörrar som man kan ta sig in i företagets lokaler.