Om man börjar höra dåligt

Det kanske är just på arbetsplatsen som man börjar upptäcka att man hör sämre än vad man gjort tidigare. Med ålderns så kan hörseln påverkas så man får fråga om när någon pratar med en och att man pratar högre i telefonen för att man inte uppfattas samtalet som man tidigare gjort.

Om man misstänker att hörseln har påverkats på något sätt så kan det finnas anledning att boka en tid för att testa sin hörsel. Förutom våra landsting så finns det hörselkliniker man kan kontakta för att få göra ett hörseltest. Eartech är en klinik som finns förutom i Stockholm på ett antal orter. Göteborg, Uppsala, Enköping och Örebro är de orter som går att boka hörseltest. Genom dessa tester så får du svart på vitt hur det står till och om du är i behov av hjälpmedel för att höra bättre. Det kan vara utmattande att höra dåligt och man kan få svårt att koncentrera sig på möten och annat på sitt jobb men också på sin fritid.

Det kan bli så att man hemma måste höja ljudet på sin TV så att man hör ordentligt och detta kanske inte resterande av familjen tycker är så behagligt. Försök se till att få hjälp och åtgärda dina problem med din hörsel. Dagens hörapparater är smidiga och kan kopplas till din mobiltelefon via Bluetooth och du kan ringa och svara på samtal via dina hörhjälpmedel. Livet kommer att bli helt annorlunda när du kommer att höra bättre så se till att du får den hjälp du behöver för att få ett mer normalt liv.