Med gravida på arbetsplatsen

Att arbeta under graviditeten är inget ovanligt. Många kvinnor kan arbeta långt in i graviditeten utan större besvär. Men det är självfallet något som måste bedömas för varje arbetsplats och med arbetsuppgifterna i åtanke.

Varje arbetsplats bör sträva efter att skapa en sådan bra arbetsmiljö som möjligt. Och följs de regler som satts upp är det många arbetsplatser där gravida kan vistas och jobba utan några direkta problem. Men det finns också situationer och förhållanden där det kan rekommenderas att gravida inte bör arbeta.

Självklara förhållande kan exempelvis vara när arbetet inkluderar tunga fysiska belastningar eller där arbetare kan komma i kontakt med en del kemiska ämnen som anses kunna vara skadligt för fostret.

Det finns dock även några mindre kända problematiska situationer, som buller. En arbetsmiljö med väldigt mycket buller kan påverka kroppen på många sätt och vis. Men medan dessa i viss utsträckning går att hantera med exempelvis hörselskydd, är det också känt att buller kan orsaka hörselskada även för fostret.

Ett annat arbetsmiljö som kan vara skadlig är hög värme. Men då talar man oftast om tiden senare in i graviditeten då kroppen kan få det svårare att reglera kroppstemperaturen.

Mer allmänna rekommendationer ges också till gravida kvinnor som arbetar. En av dessa är att både långvarigt sittande och stående kan öka risken för bensvullnad. Stödstrumpor kan ofta hjälpa till att motverka detta och är något som man kan rekommendera anställda att skaffa på egen hand. Likaså kan ett ryggstöd eller liknande avlasta problem med ryggen som är vanligt i senare delen av graviditeten.

Om det finns arbetsuppgifter i en gravid anställds ansvarsområden som de bör hålla sig borta från under denna tid kan det bli aktuellt att erbjuda dem andra arbetsuppgifter. Omplacering är dock inte alltid möjligt, vilket är varför det finns möjlighet för vissa gravida att ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan. Den anställde måste göra detta själv, men arbetsgivaren måste ge dem ett intyg om detta som de kan skicka in tillsammans med ansökningen.