Koll på företagets miljöpåverkan

Att vara medveten om hur stor miljöpåverkan ens företag har är något alla företagare behöver lägga fokus på. Påverkan kommer att vara betydligt högre för vissa typer av företag i specifika branscher och det gäller att hitta lösningar som är anpassade behoven man har.

Industriverksamheter kommer alltid behöva prioritera miljöfrågan högre än ett företag som sysslar med exempelvis telefonsupport. Ingen går omkring och tror något annat. Men att ge miljöfrågan den uppmärksamhet den förtjänar är fortfarande inte alltid en självklarhet i alla företag.

En stor faktor man ofta vänder blicken mot är utsläpp. Numera talar man väldigt ofta om just växthusgaser, men utsläpp inkluderar även många ämnen som inte är växthusgaser men fortfarande farliga för både miljön, människor och djur.  Som tur är finns det många lagar och bestämmelser som reglerar utsläpp av giftiga ämnen och hanteringen av dem. Men samtidigt finns det fortfarande utrymme för förbättringar.

Ett annat område där miljön hamnar i fokus är rengöring. Det kanske låter förvånande för somliga, men i många fall används starka kemikalier för att helt rengöra saker och ting i vissa branscher. Och det kan vara svårt att förhindra dessa kemikalier från att påverka miljön runtomkring. En del företag jobbar dock med betydligt bättre metoder för att säkerställa miljön i större utsträckning.

Att granska ett företags miljöpåverkan är egentligen något som ska göras långt innan verksamheten startar. Men också inför stora förändringar genom hela företagets liv. Utan en inblick i hur företaget kan komma att påverka miljön riskerar man alltid att bli en större del av problemet istället för en del av lösningen.

Målsättningar kan ofta vara effektiva metoder för verksamheter att arbeta mot en mindre miljöpåverkan. Och medan större kliv framåt alltid kommer att vara bättre, är det också viktigt att sätta upp realistiska mål.

När målen, eller åtminstone delmålen, känns nåbara inom en snar framtid, kommer det vara mycket lättare att hålla fokusen och man kommer kunna se utvecklingen som tiden går.

Som ett Svensk företag kan man vara med om att nå Sveriges miljömål på ett eller annat sätt. Även om inte företaget är verksam inom industriområden där de riktigt stora miljöbovarna kan finnas, kan man fortfarande hitta platser där man kan vara en positivt bidragande faktor.

Det kan även komma i den enkla formen av att bli ett stödföretag i Naturskyddsföreningen och bidra med pengar som hjälper dem att göra allt större och viktigare satsningar i samhället idag och i framtiden.