Gör företaget mer effektivt med rätt IT-system

Studier visar att svenska företag aktivt jobbar med att effektivisera sina företag med hjälp av IT. Studierna visar också att det fortfarande finns många verksamhetsområden som inte utnyttjar IT till dess fulla potential. Uppfattningen om hur mycket IT lyckas effektivisera företaget beror också på vem inom företaget du frågar.

IT-avdelningen och andra avdelningar

En studie visar att det är vanligt att IT-avdelningen tycker att de gör större skillnad än vad resten av företaget tycker. Detta kommer i grund och botten från bristande kommunikation och kunskap. Det syns tydligare om du synar bristerna i kraven som chefer ställer på IT-avdelningen. Vet du inte vad du ska be om, blir svår för IT att gör den skillnaden du förväntar dig.

IT används inte tillräckligt effektivt

Enligt tillväxtverket är företag bra på att använda IT inom administration men att det finns områden som företag kan bli mycket bättre på. Ett exempel på område där mycket jobb finns att göra är affärsutveckling och produktutveckling. Genom att använda IT som stöd inom samtliga områden är det möjligt att bygga upp system och processer inom företaget som hjälper företaget att växa. Därför bör du ta hjälp av experter när du vill komma igång med att effektivisera hela ditt företag. Som ett resultat kommer ditt företag tacka dig.