Företag med anställda

Som företag med anställda så kommer det också utmaningar. Det gäller att se till så den personal som finns på företaget har all den hjälp de kan få för att utföra sina arbeten. Oftast så får man de grundläggande sakerna som ett skrivbord, stol, en dator och telefon för att kunna utföra sitt arbete.

Hjälp som underlättar

Alla är vi olika och har olika förutsättningar i livet. Vissa kan behöva något som underlättar i arbetet. Det kan vara att man har en hörselnedsättning som gör att man behöver hjälpmedel för att kunna utföra sitt yrke på lika villkor som andra. Den anställde vet vad som kan införskaffas för att få den hjälp som underlättar. Kolla sedan upp med eartech.se och vilka hörselhjälpmedel som finns.  Man kan både som anställd och företag ansöka om bidrag för detta hos Försäkringskassan.

Förbättrad arbetsmiljö

Det är viktigt att de anställda får komma till tals och göra sin röst hörd. Det gäller att man följer rekommendationer om det systematiska arbetsmiljöarbete som ett företag ska arbeta med. En arbetsmiljö går för det mesta att förbättra på något sätt och det är oftast de som arbetar inom företaget som har koll på saker som kan förbättras. Med regelbundna träffar om arbetsmiljön så kan ni diskutera vad som behöver förändras för att det ska bli bättre.

Arbeta tillsammans mot samma mål

Det är viktigt att alla drar åt samma håll och arbetar tillsammans mot samma mål. Finns det riktlinjer att följa så kan ingen anställd gå egna vägar och skapa egna riktlinjer som den tror passar bättre. Finns det anledning till en förändring så ta upp detta med företagsledning eller arbetsmiljöombudet på företaget. Kommer man med bra förslag som leder till förbättring så är det ju en stor fördel för alla anställda.