Bort med ineffektiva lösningar

Som företag så vill man inte slänga pengar i sjön på ineffektiva lösningar. Detta gäller både med personal och det maskiner som kanske producera någon form av produkt till försäljning.

En maskin kan man alltid ställa om och förbättra för att vara mer produktivt och tillverka mer så företaget tjänar mer pengar.  En maskin kan man kontrollera och skapa bättre förutsättningar för effektivare produktion.

Det kanske inte riktigt gäller samma regler för en anställd. Det gäller för en person som sitter och gör någon form av arbete att så effektivt som möjligt lösa de uppgifter som man har framför sig. Det mesta går att lösa på olika sätt och det gäller att hitta det mest effektiva.

Det kan ibland vara svårt att se lösningar på ett problem då man sitter och arbetar med detta dagligen. Det kan vara en tanke att låta andra titta på hur man arbetar och komma med förslag på förändringar som kanske skulle kunna göra arbete mer effektivt.

Som anställd så kanske man får ha ett öppet sinne och vara mottagligt när det kommer till förändringar. Det kan vara lätt att säga att man gjort på ett visst sätt i tjugo år, då andra menar att man kan göra på ett annat sätt som går betydligt fortare.